Begin typing your search above and press return to search.

सान्जा क'कराझाराव द्राप्ट भट सोगिरि मुंनि फारिलाइखौ फोसावबाय

सान्जा ककराझाराव द्राप्ट भट सोगिरि मुंनि फारिलाइखौ फोसावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Sep 2018 11:09 AM GMT

क'कराझार,सेप्तेम्बर 17: सान्जा क'कराझार 30 LAC (ST)नि सिंआव 1 जानुवारि 2018 आरो 1960 माइथायनि Registration of Electors Rule खौ नोजोर होनानै Electoral Registration अफिसार आसिम बरगहाईन बिथांआ सनिबाराव द्राप्ट भट सोगिरिफोरनि मुंनि फारिलाइखौ फोसावबाय।

बेनि सोमोन्दै आसिम बरगहाईन बिथांआ मिथिहोयोदि- गाव गावनि फारिनं, आरो मुंफोरखौ मावख'आव नायनो हागो आरो मुंनि फारिलाइफोरा क'कराझार DC Office, मोनफ्रोमबो भट सोग्रा मिरु आरो ओनसोलनि गनायथि जानाय राजखान्थि दोलोफोरनि मावख'आव नुनो मोनगोर होन्ना बिथांआ फोरमायो।

Next Story
गाहाय रादाब