Begin typing your search above and press return to search.

“सावरायनाय जाया” होन्ना दिल्लीनिफ्राय पाकिस्तान हादोराव खौरां हरो

“सावरायनाय जाया” होन्ना दिल्लीनिफ्राय पाकिस्तान हादोराव खौरां हरो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 March 2019 8:47 AM GMT

आट्टारि (पान्जाब)/गुवाहाटी, मार्च 15: भारत आरो पाकिस्तान हादोरनि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो उदखारिनि जेंना सोमजिबोबाय थानायखौ नोजोर होनानै पाकिस्तान हादोरनिफ्राय भारत हादोराव जेंनाखौ लानानै मोन्नै हादोरजों सावरायनो खावलायहरनायाव गोदान दिल्लीनिफ्राय रोखायै फोरमायहरोदि, जेब्लासिम पाकिस्तान हादोरा उदखारिफोरखौ हेफाजाब होनानै दोनबाय थागोन अब्लासिम जेबो सावरायनाय जाया।

कातारपुर करिडर प्रजेकखौ लानानै जेब्ला ब्रिहस्पथिबारखालि गिबि केबनि थाखाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जथुमा जिरायदोंमोन अब्ला भारतनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा पाकिस्तान हादोरनिफ्राय फैनाय बिथांमोनजों आखायबो हमलायाखै। (IANS)

फारसेथिं पाकिस्तान हादोराव जोनोम मोन्नाय जाइस-इ-महामद उदखारि हान्जानि गाहाय मासुद आझाहार बिथांआ इउनाइटेड नेशननि उदखारिनि फारिलाइआव दोन्नो नागिरनायखौ सिन हादोरा हेंथा खालामो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला इउनाइटेड नेशननि जोबथा थांखि लानाया थांनाय बुधबारावमोन, सिन हादोरनि हेंथा खालामनायलाय हादोरनांआरि आफाद इउनाइटेड नेशन आ 3 दाननि थाखाय थांखि लानायखौ दोनथनो गोनां जायो।

Next Story
गाहाय रादाब