Begin typing your search above and press return to search.

सा 25 दिल्लीनि फरायसाफोरा देहाफाहामसालिआव थांनो गोनां जादों

सा 25 दिल्लीनि फरायसाफोरा देहाफाहामसालिआव थांनो गोनां जादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 July 2018 12:58 PM GMT

गोदान दिल्ली,जुलाइ 12:दिल्ली सरकारि फरायसालिनि सा 25 सो फरायसा फरायसुलिफोरा ‘Mid Day Meal’ जाखांनानै देहाफाहामसालियाव थांनो गोनां जायो हेन्ना पुलिसा बुङो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायोदि “सा-दिल्लीनि निरला ओनसोलनि फरासाफोरा फरायसालियाव होनाय ‘Mid Day Meal’ जाखांनानै लोमजायो आरो देहा फाहामसालियाव लांनो गोना जायो” होन्ना फोरमायो। थांनाय सपथायावबो बे फरायसालिनिनो सानै हिन्जावसाफोरा ‘Mid Day Meal’ जाखांनानै देहाफाहामसालियाव थांनो गोनां जादोंमोन जाय फरायसालिखौ दिल्ली मुनिचिपल खरपरेसना(DMC) सालायो। माइरं लाबोग्राखौ पुलिसा खायो जेबला फरायसालिनि गोरायुंआ अजद दैखाङो।

Next Story
गाहाय रादाब