Begin typing your search above and press return to search.

सिनायनो मोनै गारिआ सासे गथ’साखौ हुख्रेमलाङो

सिनायनो मोनै गारिआ सासे गथ’साखौ हुख्रेमलाङो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 July 2018 1:34 PM GMT

थिनसुकिया: रबिबाराव धोला साहा बागान ओनसोलनि जौसेनिबो बांसिन गोबां साहा बागानियाफोरा धोला-सादिया(ड: भुपेन हाजरिखा) दालांखौ होथेयो जेब्ला 9 बोसोरनि सासे हौवासाखौ सिनायनो मोनै गारिआ हुख्रेमना गालाङो। हुख्रेमजानाय गथ’साखौ चानु थासा होन्नानै सिनायथि मोनो। गारिआ नुस्लाबनो मोना जायगानिफ्राय खारलांङो। हुख्रेमजानाय चानु थासाखौ दांगरि PCH आव थिसन्नो नाजादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालि मोन्नायनि सिगां बांद्राय जखम जानायनि जाहोनाव जोबथा हां बोयो।

Next Story
गाहाय रादाब