Begin typing your search above and press return to search.

हाथियारजों लोगोसे सासे NDFB(S) नि सोद्रोमाखौ खायो

हाथियारजों लोगोसे सासे NDFB(S) नि सोद्रोमाखौ खायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Dec 2018 11:50 AM GMT

बाक्सा,डिसेम्बर 10: दिनै (सम्बार) बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाथायाव पुलिसआ सासे सावरायगोराजों दैदेनजानाय नेशनेल डेम’क्रेटिक फ्रन्ट अव बड’लैन्ड (NDFB-S) बिग्निरायारि हान्जानि सोद्रोमाखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हायो।

हमजानाय बिथांखौ काक्रिलास नार्जारि एबा एन.हास्ताय होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। बिथांजों लोगोसे गंसे 7.6mm पिस्टल आरो गरथाम गोथां गुलिबो मोन्नाय जादों होन्ना खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब