Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसायाव गोदान हानि आयेन सोदांनायनि खामानिफोरा जोबथि लामायाव

हादोरसायाव गोदान हानि आयेन सोदांनायनि खामानिफोरा जोबथि लामायाव

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 July 2018 6:45 AM GMT

गुवाहाटी: हादोरसायाव सोलिफुबाय थानाय रिभेनिउ बिफाननि हानि गोदान आयेन सोदांनायनि खामानिफोरा जोबनायनि लामायाव आगान सुरबाय। नाथाय बिथांमोनि थाखाय हादोरसानि थागिबि सुबुंफोरखौ भारतनि गुबुन हादोरसानि सुबुंफोरजों खावनै खालामनांगौआ सान्नो गोनां खालामदों। आब्लाबो बिथांमोनहा भारतनि संबिजिराव थानाय आयेनफोरखौ नायनानै खामानिफोरखौ मावलांगासिनो दङ। फारसेथिं आसाम सरखारा हादोरसानि थागिबिफोरखौल हा बायनानै थानो मोन्नायनि आयेन खालामदों।

हादोरसानि रिभेनिउ बिफान्नि गोदान हानि आयेन सोदांनायनि खामानिफोरा जोबनायनि लामायाव आगान होबाय। आयेन सोदांग्रा कमिटीआ 31 जुलाइनि सिगां फोजोबनो नाजागासिनो दं। गोदान हानि आयेना Assam Land Policy 1989 खौ नायनानै Recommendation Committee आ आगुनि Chief Election Commissioner of India हरिसंकर ब्रम्हनि दैदेन्नायाव आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि हानि मोन्थायखौ नोजोर होनानै खामानिफोरखौ मावगासिनो दं।

Next Story
गाहाय रादाब