Archive - July 2018

गेलेनाय

कुन्जा दैमारिआ जानो गोनां XXIII World Master Athletic Championship 2018 आव गेलेगोन

गुवाहाटी: बदलैंड राज्योनि ब्रन्ज मेडेल मोनगिरि कुन्जा दैमारिआ फैगौ 4 निफ्राय 16 September सिम स्पेननि मालागायाव जानो गोनां XXIII World Master Athletic...

गाहाय रादाब

NRC नि आबुं फारिलायाव ULFA(I) परेस बरुवानि मुंआ नुजादों

गुवाहाटी: समबाराव फोसाव जानाय NRC नि  आबुं फारिलायाव बन्द’ खालामजानाय उटखारि हान्जा ULFA(I) नि कामान्डार परेस बरुवानि मुंआबो लोगोसे ओंखारफादों। बरुवानि मुंआ...

गाहाय रादाब

BSS आ BTC ओनसोलाव आलादा सोलोंथाय मावथांखि दाबिदों

गुवाहाटी: बड’ साहित्य’ सभाया BTC ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोराव गाव गावनि मेडियाव बादियै आलादा सोलोंथाय पलिचि दाबिदों। BSS आ बे रावखौ 11 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम...

गाहाय रादाब

ककराझार AIR नि दायरेक्टर इंजिनीयरखौ बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदों

क’कराझार: गोबां गुबुन गुबुन आफादफोरा क’कराझार जिल्लायाव थानाय All India Radio नि दायरेक्टर इंजिनीयरखौ बोख्लायनांगौ होन्नानै Information and Broadcasting नि...

गाहाय रादाब

शेडूयल ट्राइब(ST) नि दाबि

गोदान दिल्ली: जनगस्तिया आयख्या मॅनचॅआ मोन द’ हारिसाफोरनि शेडूयल ट्राइब(ST) नि दाबिखौ लानानै समबाराव उखैहाब सोमावसारनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव फारि फारि...

गाहाय रादाब

उदालगुरि जिल्लायाव गोजोन थासारि नुनो मोनदों

टंला: हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो जारिमिनारि सम एबा एन.आर.चिनि आबुं फारिलाइ फोसावनायाव ओनसोलफोरखौ गोजोन थासारि नुनो मोनदों।...

गाहाय रादाब

नैथि खेबनि दैबानाजों सासे सुबुंनि जिउ खहा

लक्किमफुर: साहा आसामनि लक्किमफुर जिल्लायाव थानाय कादाम रिभेनिउ महखुमानि ओनसोलफोराव नैथि खेबनि दैबानानि जाथायव सासे सुबुंनि जिउ खहा जाबावनानै गासै थैनाय सुबुंनि...

गाहाय रादाब

एन.आर.चिखौ जारिमिनारि हाबाफारि होन्नानै AASU आ बुङो

गुवाहाटी: नेसनेल रेजिस्तार अब चिटिजेन्सिव (NRC) नि आबुं फारिलाय फोसावनायखौ दुलाराय आसाम फरायसा आफादा (AASU) आसामनि थाखाय जारिमिनारि हाबाफारि होन्नानै बुङो जाय...

गाहाय रादाब

सिरां जिल्लायाव उथखारि बेरेखा सान फालिदों

बिजनी: दिनै सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गयबारि गामिनि जोहोलाव सोमला फोथाराव 22 थि जोहोलाव सोमला बसुमतारि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै उथखारि बेरेखा सान फालिदों।...

गाहाय रादाब

अखिल गगय ममता बेनारजिनि बुंनाय रावा नंखाय होन्ना बाथ्रा दानथेयो

गुवाहाटी: जोबथा NRC नि आबुं फारिलाय फोसावनायखौ लानानै Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS)नि दैदेनगिरि अखिल गगया समबाराव ममता बेनारजिनि बुंनाय रावखौ नंखाय...

Recent Comments