Archive - October 2019

गाहाय रादाब

कामरुपनि जिला बेंगिरिया दिपाबलि फोरबोखौ गोजोनै रंजानो खावलायदों

  Guwahati : कामरुप मेट्रपलिटान जिलानि जिला बेंगिरि (Deputy Commissioner) बिश्वजित पेगु बिथाङा जोंथि सोरांनि फोरबो देवालि एबा दिपावलियाव नोगोरमानि...

गाहाय रादाब

आसाम थागिबि हा 2019 बिमा सक्तिनि (Policy) आद्रा

  गुवाहातिः समबार खालाराव आसाम हादोद गुमुर खथाया (Cabinet) आसाम थागिबि हा 2019 (Policy) बिमा सक्ति मावफुंनि सायाव हमदांखांदों। जाय बिमा सक्ति (Policy) नि...

गाहाय रादाब

सा-सानजानि गोगोम हारिमुआ इन्टारेकसन दिन्थिफुंसालि हाबाफारियाव रिफिखां जाबाय

  हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 थि जोनोम सान (Birth Anniversary) गोसोखांनानै समबाराव गुवाहाटी नोगोरमानि स’नाराम गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा...

गेलेनाय

आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाला ब्रन्ज आवग्रिनाय गेलेगिरि जमुना बर’, लाभलिना बरगहाइखौ मान बावबाय

  आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाला ब्रन्ज आवग्रिनाय गेलेगिरि जमुना बर’, लाभलिना बरगहाइखौ मान बावबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द...

गाहाय रादाब

आसामाव रांखान्थि बिथिंआ यनान फोसाब जौगालु बिथांखि जों फोजौजागोन

गुवाहातिः एसिया हादरमानि रां बाख्रि जौगा (Asian Development Bank) आ सिन हादोरखौ जौगाखांहोनाय युनान नि फोसाब जौगालु (Yunan model) खान्थिखौ लानानै आसामनि रां...

गाहाय रादाब

ए आइ टि इउ सि आफादा राज्योआरि फसंथानखौ गावारि खोन्दोआव गथायनाय नि हेंथा खालामदों

Guwahati City : अल इन्डिया ट्रेड इउनियन कंग्रेस (AITUC) आसाम हादोरसा कमिटिया मंगलबाराव राज्योआरि खोन्दोनि दारिमिन सान फालिनाय (Public Sector Industries  Day)...

गाहाय रादाब

आसाम सोरखारा फैगो 2021 माइथायनिफ्राय सानै गथ’ गोनां खान्थि आजावगोन

  आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वालनि दैदेननाय भारतीय जनता पार्ति (बि जे पि) सोरखारा दासिमाव सोलायथाइ लाबोबाय गुबुन मोनसे आयदायाव। 2021 माइथायनि...

हरखाब रादाब

बङाइगावआव नंखाय फैसाजों लोगोसे सासे सुबुंआ हमजादों

Kokrajhar : बङाइगावआव नंखाय फैसाजों लोगोसे सासे सुबुंआ हमजादों । मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै आसामनि कक्राझार गाहाइ मावख’नि डि एस पि फुंखा बादियै...

गाहाय रादाब

आयेननि बायजो खैला खनिफोरखौ नायदिंनो गोजौ बिजिर सालिया डिसपुरसिम खावलायदों

गुवाहाटिः गुवाहाटिनि गोजौ बिजिरसालिया (HC) आसाम सोरखारखौ जायफोर जायगायाव आयेननि बायजोयै खैला खनिफोर (Illegal Mining) फसंदों आरो आबहावाखौ गाज्रि खालामगासिनो दं...

Uncategorized

उदखारि खुंथायनि हेंथायै मोनफ्रोम नोगोरानो जुजिनो समायखिरा लानांगौ: सनुवाल

मंगलदैः उदखारि खुंथायनि हेंथायै मोनफ्रोम नोगोरानो जुजिनो समायखिरा लानांगौ सनुवाल बिथाङा ‘मेन इन खाखि’ (Men-in Khaki ) अदेबानि जायफोर फाइखिफोरा...