Begin typing your search above and press return to search.

8थि सेडियुल आव कछ राजबंसि हारिआ कामातापुरि राव  दाबि खालामदों

8थि सेडियुल आव कछ राजबंसि हारिआ कामातापुरि राव  दाबि खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 Feb 2019 9:07 AM GMT

गुवाहाटी,फेब्रुवारि 26: कछ राजबंसि हारिआ हादोरसा सरकारनि खुंथायखौ गोजोनग्लायनाय मोनैआव कामातापुरि रावखौ भारत संबिजिरनि 8थि सेडियुल आव थिसननांगौ होन्ना कामातापुर प्रग्रेसिव पार्टीआ (KPP) गोदानै मोनसे दाबि खालामदों।

KPP नि गाहाय नेहाथारि उट्टम कुमार राय बिथांआ रादाब बिबुंसारनि गेजेरजोंम समबारखालि बुङोदि, “थांनाय 1967 माइथायनिफ्रायनो कछ राजबंसि हारिआ सेडियुल ट्रायब बिमुंनि दाबि खालामबोगासिनो दं, नाथाय दासिमबो ट्रायबेलनि फारिलाइआव थिसन्नो थाखाय फाइलखौ बेखेवाखै आरो गुबुंले जानानै दं”।

बिथांआ बुंवावोदि, जुदि दानि भारतीय’ जनता पार्टी राजखान्थि दोलोनि खुंथायाव थानाय सरकारा कछ राजबंसि हारिनो 6थि सेडियुलखौ होनो हाया अब्ला फैगौ लख सभा बिसायखथिआव राजबंसि हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय बेनि फिथाय मोनजानो साखाफारा जाखादो”।

बिथांमोनहा हादोरसा सरकारनिफ्राय बार्ग गिबि मंत्री सरद चन्ड्र सिंहा बिथांनो भारत रत्न बान्था दाबि खालामो आरो कछ राजबंसि सन्मिलनि आफादनि बार्ग आफादगिरि ड: हरेन्ड्र नारायन दाट्टा बिथांनो सिलाराय बान्था दाबि खालामो।

Next Story
गाहाय रादाब