Begin typing your search above and press return to search.

AASU नि मावथि सोद्रोमाफोरखौ आफादनिफ्राय बोख्लायदों

AASU नि मावथि सोद्रोमाफोरखौ आफादनिफ्राय बोख्लायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 July 2018 9:30 AM GMT

जयसागर,जुलाइ16: सनिबाराव सिभासागर जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 61 नं राजा लामायाव सिखाव खावनायनि दायखौ लानानै दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आमगुरि दालाय आफादनि सा 5 मावथि सोद्रोमाफोरखौ आफादनिफ्राय बैखट खालामो।

AASU नि मिरु आफादा जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय आफाद दायो। जाथायनि बादिब्ला बिथांमोनहा नागालैंड फारसे थाबाय थानाय माल लांग्रा गारिफोरखौ हेफाजाब होनायनि अनगा लाखिनानै गारि सालायग्राफोरखौ बुयो आरो लाख लाक रां लानानै खारो होन्ना मिथिनो मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब