Begin typing your search above and press return to search.

BRAWFED आफादआ आखायजों दानाय लुनायफौरखौ दिन्थिफुंनो मावबादा बेखेवदों

BRAWFED आफादआ आखायजों दानाय लुनायफौरखौ दिन्थिफुंनो मावबादा बेखेवदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 March 2019 7:44 AM GMT

गसाइगांव,मार्च 25: थांनाय सुक्रबारखालि क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगांव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव स्पेसियेल हेन्डलुम एक्सपो एबा आखायजों दानाय लुनाय दिन्थिफुंनाय मावबादाखौ बेखेवो। गसाइगांवनि MLA माजेन्ड्र नार्जारि बिथांआबेखेवनाय हाबाफारिआव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ भारत सरकारनि (Handlooms), Ministry of Textiles, जौगाखां बिफाननि हेफाजाबआव बड’लेन्ड हालामनि BRAWFED आफादआ बान्जायदों। ओनसोलनि गुबुन गुबुन दानाय-लुनाय खामानि मावगिरिफोरजों लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब