Begin typing your search above and press return to search.

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला अगेन फोथायनायखौ बोखारना बिगियानारि आदबजों दावगानो खावलायो

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाला अगेन फोथायनायखौ बोखारना बिगियानारि आदबजों दावगानो खावलायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Sep 2019 12:55 PM GMT

आफां आसामाव राज्योनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला मंगलबार खालि डिब्रुगर जिलानि सिङाव थानाय साबुवा बिधानसभा बियाबनि बिन्धाकटायाव गोबां जौगाफु खामानिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि उनाव खौरां गिरि जों जानाय मुगामुगि बुब्लियाव बुंथियो दि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिया दुलाराय हादरावनो "सबका साथ सबका बिकाश" मोन्थोर खौ आजावनानै राज्यो सोरखारा हालामनि जौगानाय आरो सुबुं माहारिनि गाहाम आबहावा सोरजिनो सिगांलांदों।

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला आखायाव लानाय खामानिफोरनि गेजेराव बिन्धाकटा गोजौ फरायसालिनि इनफ्रास्ट्राकसार जौगाखांहोनाय, डि आर टि र'ड खौ फाहामना समायहोनाय, दिन्जानजों लोगोसे गुबुन गुबुन 2.2 किलमिटारनि लामाखौ बानायनाय बाइदि बाइदि। सन'वाला बाख्नायथावना बुदोंदि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि दैदेननाय मिरु सोरखारा इं 2014 माइथायाव खुंथाइ गोहोआव जिरायनाय निफ्राय हादोरनि राज्यो राजाखौ सोलायथायनि हगारना होदों। बिथांनि खामानि मावनायनि थुलुंगाखांनानै राज्यो सोरखारनि नारा नाथा नाजानायाव राज्योनि खना खनलायाव जौगानायनि खाम्फा गायसननो हादों। मख'जाथावदि खर'सा आसामनि साबुवा बिधान सभा बियाब जौगाखांनाय आरो समाज अनसाइ गोनां खामानिनि मुंआव सोरखारा 150 कौटि रां खरसा खालामगोन खौ मिथिहोदों।

बिथांआ गावनो फरायनाय बिन्धाकाटा गोजौ फरायसालिखौ फिन गोसोखांना बुंथियो दि फोरोंगिरि आरो जायगानि बिमा बिफाखौ फरायनायनि बेलायाव गावनि गथ' - ग'थाइ नि फारसे गोथौ नोजोर होनो खावलायो आरो बेसेनथिनि सोलोंथाइ लानो सुबुरुन होयो। समाजाव सोलिबोबाय थानाय इनाय आरो अगेन खान्थि, दाइनि फोथायनाय, अनागार खामानिखौ बोखारना बिगियानारि आबहावा आजावना लानानै दावखोलांनो खावलायो।

मिरु सोरखारनि फुद प्रचेसिं आरो दारिमिन बिफाननि मन्थ्रि रामेश्वर तेलि, लक्षिमपुर संसदारि बियाबनि सांसद प्रदान बरुवाबो बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। साबुवा बिधान सभा बियाबनि एम एल ए बिनद हाजरिकाया बराय बिबुंथि लाखियो जेराव आसाम गेस लिमिटेड नि लेङाइ मासिगिरि इन्द्र गगै, लेङाइ कमिस'नार पल्लब गपाल झा आरो गुबुन गुबुन बियाबनि सुबुं थान्दैया बाहागो लायो। मख'जाथावदि दा बावैसो सान सिगां गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला दैबानानि उनाव बान्जायनाय बिन्धाकाटा हालामनि बरागाधै सावस्रि रैखाथि बादायाव नुजाहैदोंमोन।

Also Read: गुवाहाटीआव 66थि बरदलै ट्रफि 20 सेप्टेमबराव जागायजेनगोन

Also Watch: CM Sonowal lays foundation of sports complex in Charaideo | The Sentinel News | Assam News

Next Story
गाहाय रादाब