Begin typing your search above and press return to search.

2024 माइथायनि गेजेराव गासैबो नख'रारिखौ गोगो लोंग्रा दै जगाय होनांगोन: सर्बानन्द सन'वाल

2024 माइथायनि गेजेराव गासैबो नखरारिखौ गोगो लोंग्रा दै जगाय होनांगोन: सर्बानन्द सनवाल

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Oct 2019 8:23 AM GMT

आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय राज्यो राजानि गोगो सुबुं सावस्रिनि नोजोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बुधबार खालि अदेबानि 2 अक्ट'बराव हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खानापारानि जिब जुनार फाहामथाय फरायसालिमायाव बृहस्पतिबार खालि हादोरसानि सुबुं सावस्रि सोरदिंगोरा बिफान आरो आसाम स्वस' भारत मिशन (ग्रामीन) जुथायै बान्जायनायाव स्वस' महत्सव 2019 खौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। जेराव राज्योनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला नुजाथिफैयो।

बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला ह्रांख्राय हरजानाय आलासि महरै नुजाथिनानै गावनि बिबुंथियाव हादोरसानि राज्यो-राजाखौ स्वस'ता एबा साखोन सिखोन हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम जाफुंसार होनो खावलायो। अब्लासो गेदेमा महात्मा गान्धीनि साखोन सिखोन आरो सोमखोर भारत हादोर महरै गायसननाय सिमांङा जाफुंसार जागोन। समाज जौगाखांनायाव साखोन सिखोन थानायाबो जोबोत गोनांथार।

सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ राज्योनि सुबुं सावस्रि सोरदिंगोरा बिफानखौ सइल हेल्थ कार्ड नि बादि दैनि सावस्रिगोनां कार्ड (Water Health Card) जगायनो बुङो जाहाथे सुबुङा गोगो लोंग्रा दैनि गुनखौ मिथिनो हायो। गाहाइ मन्थ्रिनि जल जीवन मिशन मावबिथांखिखौ जाफुंसार महर होनो बुंथियो जाहाथे इं 2024 माइथायनि गेजेराव गेजेराव गोगो लोंग्रा दै लोंनो हायो बेनि थाखाय हादोरसानि राज्यो-राजाखौ सांग्रांथि खालामनो सुबुं सावस्रि बिफानखौ बिथोन होयो।

मख'जाथावदि सुबुंआ सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय प्लासटिकनिफ्राय जानगाराव थानो बुंहरो।बेनि थाखाय गोख्रों सांग्रांथियारि फोसालदिंनायाबो गोनांथि दं होन्ना मख'लांङो। लोगोसे गुवाहाटी नोगोरमानि हेङेराबारियाव लुफुंबाय थानाय सुबुं सावस्रि सोरदिंगोरा बिफाननि गाहाइ सोरदिंगोरानि मावख' (Chief Engineer's Office) बेखेवना होयो।

Also Read: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाला गोख्रैयै हानि पाट्टा रायलायनो बिथोन हरबाय

Also Watch: Durga Puja 2019: Chandrayan-II based theme at Chatribari Kali Bari

Next Story
गाहाय रादाब