Begin typing your search above and press return to search.

एन आर सि आव हाबजानाय गुबुनारिखौ दिन्थिनो चेलेन्ज होदों : ए पि सि सि

एन आर सि आव हाबजानाय गुबुनारिखौ दिन्थिनो चेलेन्ज होदों : ए पि सि सि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Sep 2019 11:00 AM GMT

गुवाहाटी, 11 सेप्टेमबर : आसाम प्रदेश कंग्रेस समिति सुंद'यै ए पि सि सि आ बावैसो सान सिगां जोबथा हादोरारि नोगोरारि फारिलायाव बिदेशी सानजानाय सुबुं नि मुं दिन्थिहैनो आरो भारतारि सुबुं जाय फारिलायाव हाबजायैनि मुं दिन्थिगोन होनना बि जे पि आरो लोगो दोलो ए जि पि दोलोखौ चेलेन्ज होयो।

गुवाहाटी नि एबिसि आव थानाय राजिब भबनाव बुधबार खालि आसाम प्रदेश कंग्रेस समिति आरो कंग्रेसनि लेजिसलेसार पार्टि ( सि एल पि ) गंसे ज'थाइ खौरांमेलाव ए पि सि सि नि आफादगिरि रिपुन बराया बुंथियोदि एन आर सि फोसाव जानाय नि भारतीय जनता पार्टि आरो सोरखारनि लोगो दोलो असम गण परिषद दाय निफ्राय गावखौ बासायनो थाखाय जोबोर सोलो बाहायनो नाजादों।

हादोरसानि बेरेखा दोलो नि दैदेनगिरि मोनाबो सोंथियो दि एन आर सि आयदायाव मानो गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि मिरुनि न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल सिरियै थाखोमादों ? मख'जाथावदि इं 2018 माइथायनि 30 जुनाव एन आर सि नि आबुं द्राफ फारि फोसाव जानाय उनाव आसाम हादोरसा निफ्राय 41 लाख आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय गुबुनारिखौ बोख्लायनाय जादों होनना संसद नि सिंङाव आरो बाहिराव रेकर्ड बादियै बुंदों। आरो अमित चाह बिथाङा हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ सुंद'यै एन आर सि खौ दुलाराय हादोरनि गासैबो राज्योआवनो मावफुंनाय जागोन।

दासिमाव बिजेपि दोलो आरो सोरखारा फोसाव जानाय नि क्रिडिट लानो राजि जायाखै।

साननैसोनि सिगांङाव गुवाहाटी आव गिदिंनाय समाव मिरु न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बुङो दि सासेबो गुबुनारि सुबुं थानो मोना।

जेखि जाया मानो बिथाङा 2014 माइथायनि 31 दिसेम्बरनि काट अफ बादियै नोगोरारि सोदांनाय फारिलाइ सुंद'यै केब खौ जाबसिननो नागिरदों।

मख'नो गोनांदि एजिपि आरो बिजेपि दोलोखौ अजद सिखारनानै एपिसिसि आफादगिरि रिपुन बराया बुंङो दि एन आर सि बिदेशीफोरनि मुं दंखायो अब्ला 2.69 कौटि सुबुं थानाय फारिखौ हेंथा दिखांङाखैमोन।

जों बिजेपि आरो एजिपि दोलोखौ एन आर सि आव नुजानाय बिदेशी नि मुं दिन्थिहैनो चेलेण्ज खालामो आरो फारिलाइ निफ्राय गोबां थागिबि भारतारि सुबुंनि मुं दानजानायखौ दिन्थिनो हागोन। आरो जदि बेयाव गोरोन्थि दं अब्ला भारतनि रेजिस्थार जेनेरेल, मिरु आरो हादोरसा सोरखारानो दायनिगिरि । जदिअ' एन आर सि नि खामानिआ हादोरनि जौसिन बिजिरसालिनि नोजोराव सोलिगासिनो दं जेराव हादोरसा सोरखारनि सा 55,000 मावफारिया नांथाबदोंमोन।

Also Read: अखा दाम्ब्राखौ नेवसिनानैबो दिउटि सामलायनाय आयजो ट्रेफिक कन्सटेबुल रन्जुलाखौ मान बावदों न’गाव एस पिआ

Also Watch: Indian Flapshell Turtle rescued in Biswanath | The Sentinel News | Assam News

Next Story
गाहाय रादाब