Begin typing your search above and press return to search.

इउ बि पि अ' आ गोजां बोथोरनि एसेमब्लि जथुमावनो बर' कछारि गावखुंथाइ गौथुमनि बिल लाबोनो दाबिदों

इउ बि पि अ आ गोजां बोथोरनि एसेमब्लि जथुमावनो बर कछारि गावखुंथाइ गौथुमनि बिल लाबोनो दाबिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Oct 2019 8:18 AM GMT

मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुम (United Bodo People's Organisation) नि दैदेनगिरि मोना फैगो आसाम बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुमाव बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुम (Bodoland Territorial Council) नि बायजोआव थानाय थागिबि बर' सुबुंफोरनि राव थुनलाइ , हारिमुजों लोगोसे रांखान्थियारि, राजखान्थियारि , समाजारि थामोन्थाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय गावखुंथाइ गौथुम दाफुंना होनांगौ नि थाखाय दाबि दैखाङो।

मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुम (UBPO) नि गाहाइ नेहाथारि (General Secretary) अनिल बसुमतारी बिथाङा खौरां गिरिनि सिगाङाव फोरमाय हरनाय खौरांनि बादिब्ला गौथुमनि आफादगिरि (President) मिहिनिश्वर बसुमतारीया मासिगिरि महरै सामलायलांनाय मेल गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव थानाय बर'लेण्ड आलासि जिरायसालि न'आव खुंफुंनाय (Bodoland Guest House) मावफुं जथुमाव (Executive Meeting) माखासे गोनांथार आयदाजों लोगोसे Nine Point Charter नि बागैबो गुवारै सावरायनाय जायो।

खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि बसुमतारी बिथाङा बुङो दि दासिमाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय हादोरसा सोरखारा गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनायनि बेलायाव लानाय खामानिफोराव गोजोन मोनाखै। ओंखायनो बिधान सभानि गोजां बोथोराव खुंफुं जानो जथुमाव थाबैनो गोनांथार राहा एबा सोरजिनानै बर'फोरनि मोनथाइखौ रैखाथि होनाय जों जेंनाखौ अरायथा सुस्रांलांनो खावलायो। आसाम आयेनसालियाव गोदान बिल आजावनानै गोबां बोसोरनिफ्राय बर' राज्यो-राजानि गांनाय उखैनाय आयदानि सायाव नोजोर लाखिनानै बोस्रांनो दाबि खालामो। लोगोसे बिथाङा दाजाबनानै बुंबावो जोंनि दैखांनाय दाबिखौ राज्यो सोरखारा सोरजिनायनि बेलायाव मोनबो राहा लायाब्ला आरो सुफुंसार होआब्ला सुबुंदारारि खान्थिजों सोमावसारनायनि हुमखि होयो।

हादोरसा सोरखारा बि टि सि नि आवथानि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादा बर' कछारि गावखुंथाइ गौथुम (Bodo Kachari Autonomous Council) सोरजिनायनि थांखियै जेबो बिथांखि लायाब्ला मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुम (UBPO) नि खावलायनायाव गं 21 जिला आफादा हादोरसानि दाब दाब जायगायाव गिबि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ आखायाव लागोन होन्ना बुंथियो। लोगोसे बिथाङा मावफुं सावराय जथुमावनो दासिमाव बि टि सि हालामाव बर'फोरनि गेजेराव एना एनि थासारिखौ एंगारना बर' माहारिनि मुलाम्फानि थाखाय खौसेथिनि लामाजों दावगालांनो खावलायो।

Also Read: आसामनि बाइ बिसायख’थिया गोजोनै थुंगिबाय, 75.6 जौखोन्दो (%) भ’ट सोजाबाय

Also Watch: BJP organized Gandhi Sankalpa Zatra in Dhemaji’s Silapathar

Next Story
गाहाय रादाब