Category - गाहाय रादाब

गाहाय रादाब

कामरुपनि जिला बेंगिरिया दिपाबलि फोरबोखौ गोजोनै रंजानो खावलायदों

  Guwahati : कामरुप मेट्रपलिटान जिलानि जिला बेंगिरि (Deputy Commissioner) बिश्वजित पेगु बिथाङा जोंथि सोरांनि फोरबो देवालि एबा दिपावलियाव नोगोरमानि...

गाहाय रादाब

आसाम थागिबि हा 2019 बिमा सक्तिनि (Policy) आद्रा

  गुवाहातिः समबार खालाराव आसाम हादोद गुमुर खथाया (Cabinet) आसाम थागिबि हा 2019 (Policy) बिमा सक्ति मावफुंनि सायाव हमदांखांदों। जाय बिमा सक्ति (Policy) नि...

गाहाय रादाब

सा-सानजानि गोगोम हारिमुआ इन्टारेकसन दिन्थिफुंसालि हाबाफारियाव रिफिखां जाबाय

  हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 थि जोनोम सान (Birth Anniversary) गोसोखांनानै समबाराव गुवाहाटी नोगोरमानि स’नाराम गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा...

गाहाय रादाब

आसामाव रांखान्थि बिथिंआ यनान फोसाब जौगालु बिथांखि जों फोजौजागोन

गुवाहातिः एसिया हादरमानि रां बाख्रि जौगा (Asian Development Bank) आ सिन हादोरखौ जौगाखांहोनाय युनान नि फोसाब जौगालु (Yunan model) खान्थिखौ लानानै आसामनि रां...

गाहाय रादाब

ए आइ टि इउ सि आफादा राज्योआरि फसंथानखौ गावारि खोन्दोआव गथायनाय नि हेंथा खालामदों

Guwahati City : अल इन्डिया ट्रेड इउनियन कंग्रेस (AITUC) आसाम हादोरसा कमिटिया मंगलबाराव राज्योआरि खोन्दोनि दारिमिन सान फालिनाय (Public Sector Industries  Day)...

गाहाय रादाब

आसाम सोरखारा फैगो 2021 माइथायनिफ्राय सानै गथ’ गोनां खान्थि आजावगोन

  आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वालनि दैदेननाय भारतीय जनता पार्ति (बि जे पि) सोरखारा दासिमाव सोलायथाइ लाबोबाय गुबुन मोनसे आयदायाव। 2021 माइथायनि...

गाहाय रादाब

आयेननि बायजो खैला खनिफोरखौ नायदिंनो गोजौ बिजिर सालिया डिसपुरसिम खावलायदों

गुवाहाटिः गुवाहाटिनि गोजौ बिजिरसालिया (HC) आसाम सोरखारखौ जायफोर जायगायाव आयेननि बायजोयै खैला खनिफोर (Illegal Mining) फसंदों आरो आबहावाखौ गाज्रि खालामगासिनो दं...

गाहाय रादाब

बिश्वनाथ जिला पुलिस खुंथाय बिफाना गोसोखांथि सान फालिदों

बिश्वनाथ: बिश्वनाथ जिला पुलिस खुंथाय (District Police Administration) सानसेनि मेहेर गोनां गोसोखांथि सान (Commentation Day)फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै...

गाहाय रादाब

बर’ थुनलाइ सिबिगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि मोजां देहानि थाखाय जुनियायै आरज गाबदों

उदालगुरिः बावैसो सिलिगुरि देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथायनि थाखाय थिसननानै दोनजानाय बिथां बर थुनलायनि गोजौ सारिनि गागि थुनलाइ सोरजिग्रा आरो बारग बर’...

गाहाय रादाब

इउ बि पि अ’ आ गोजां बोथोरनि एसेमब्लि जथुमावनो बर’ कछारि गावखुंथाइ गौथुमनि बिल लाबोनो दाबिदों

मिरु खौसेथि बर’ सुबुं गौथुम (United Bodo People’s Organisation) नि दैदेनगिरि मोना फैगो आसाम बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुमाव बर’लेण्ड...