Begin typing your search above and press return to search.

हरखाब रादाब

नोगोरारि आइन बेरेखा सोमावसारनायखौ नोजोरना आसामाव नरेन्द्र मडिनि दावबायनाया केन्सेल

नोगोरारि आइन बेरेखा सोमावसारनायखौ नोजोरना आसामाव नरेन्द्र मडिनि दावबायनाया केन्सेल

आसामाव नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन (Citizenship Amendment Act ) खौ लानानै सोमजिनाय गुलुं गुजुं थासारिखौ नोजोर लाखिनानै गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिनि आसामाव फैनाया केनसेल जाबाय। मख'जाथावदि सुक्रबार...