Category - गेलेनाय

गेलेनाय हरखाब रादाब

बड’लेन्डनि साब्रै साब-जुनियर बक्सिं गेलेगिरिफोरा इस्त झन बक्सिं सेम्फियनसिफ आव सायखजायो

गुवाहाटी,मार्च 21: बड’लेन्ड हालामनि उदालगुरि जिल्लानि बेंखनाव थानाय उदालगुरि टाउनाव थानाय धनेस्वर बसुमथारि बक्सिं ट्रेनिं मिरुनि साब्रै उन्दै उन्दै जाखांफुनाय...

गेलेनाय

एसियान बक्सिं चेम्फियनसिफ आव आसामनि सानै लाइमोन गेलेगिरिफोरा हादोरनि जानानै गेलेगोन

गुवाहाटी,मार्च 21: फैगौ दान आव टायलेन्ड आव खुंफुंजानो गोनां एसियान बक्सिं चेम्फियनसिफ आव बाहागो लाहैनो थाखाय भारतनि नेशनेल बक्सिं हान्जाया आसाम हादोरसानि...

गाहाय रादाब गेलेनाय

अमब्रिका नार्जारिआ लाइमोन एसिया एतलेतिक्स चेमपियनसिव आव खाफाल गेवो

बंगाइगांव,मार्च 19:  अमब्रिका नार्जारि, बड’लेन्ड हालामनि सिङाव थानाय सिरां जिल्लानि गंसे गोरिब नखरनि फिसाजो, बिथांआ सिन हादोरनि हं-कं आव जानाय 3थि लाइमोन एसिया...

गेलेनाय

हादोरनांआरि गोजोन आरो लोगोआरि 3थि उइसु काप गेलेनायाव सोरांस्रि दैमारिआ ब्रन्जनि मेडेल मोन्नो हायो

गुवाहाटी,मार्च 19: बावैसो सिगां इरान हादोरनि झेहेदाम आव 3थि हादोरनांआरि गोजोन आरो लोगोआरि उइसु काप एबा International Peace and Friendship Wushu Cup आव आसाम...

गेलेनाय

क’कराझार आव खेल’ इंन्डीया इन्टार खचिं मित खुंफुंदों

क’कराझार,मार्च 16: क’कराझार जिल्लानि खोला कासिबारि ओनसोलाव थानाय साया माया स्पर्ट क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 15 मार्च 2019 अक्ट’आव क’कराझार जिल्ला स्पर्ट...

गाहाय रादाब गेलेनाय

पुलवामा मुंख्लंफोरनि गोसोखांथिआव ICC आफादआ भारतनि हान्जाखौ मिलिटारि थुफि गानहोयो

गुवाहाटी,मार्च 12: थांनाय 14 फेब्रुवारि 2019 अक्ट’खालि जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा गाग्लोबनाय जाथायाव सीआरपीएफ रौनिया हान्जानि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै...

गाहाय रादाब गेलेनाय

भारतीय’ आर्मि आरो बीटीसी खुंथाया क’कराझारआव जोलुर गेलेनाय बादायज्लायनाय खुंफुंदों

क’कराझार,फेब्रुवारि 14:  बड’लेन्ड टेरिटरियेल काउनसिल खुंथायजों लोगोसे क’कराझार आर्मि रेड हर्न बिफानआ गुवार बिटिएडि ओनसोलाव थानाय जोलुर गेलेनो गोरों एबा जोलुर...

गेलेनाय

बड’ इन्डिजेनियास गेम्ससनि बादायलायनाया धेकियाजुलि स्टेडियमाव जोबनानै थांबाय

तेजपुर,नवेम्बर 15: बर’ हारिमानि गुबै गेलेनाय एबा बड’ इन्डिजेनियास गेम्ससनि खमलायनाय (wrestling) बादायलायनाया सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि स्टेडियमाव...

गेलेनाय

आसाम फुटबल एशशियेसना (AFA) हादोरारि जुनियर नेशनेल जोलुर बादायलायनायनि थाखाय मुं फोसावबाय

गुवाहाटी,नवेम्बर 15: राजस्तान हादोरसानि राजखट नोगोरमायाव जानो गोनां जुनियर हादोरारि जोलुर बादायलायनायाव आसाम हादोरसानिफ्राय बाहागो लाहैनो थाखाय आसाम फुटबल...

गेलेनाय

नर्ट इस्ट अलिमपिक गेम्सआव आसाम हादोरसाया नैथि मासिखौ लानानै फोजोब्बाय

गुवाहाटी,अक्टबर 29: सा-सान्जा हादोरनि मनिपुर हादोरसायाव गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय नर्ट इस्ट अलिमपिक गेम्स गेलेनाय बादायलायनाया मोया इंपलाव जोब्बाय आरो बे...