बलीउदनि फावखुंगुर सालमान खाननि रेस 3 सावथुनाव सिद्धार्थ मालहत्रनि बदलै बबी देउलखौ लाबोबाय

बलीउदनि फावखुंगुर सालमान खाननि रेस 3 सावथुनाव सिद्धार्थ मालहत्रनि बदलै बबी देउलखौ लाबोबाय

बलीउद सावथुन मुलुगनि राफोद फावखुंगुर सालमान खाननि रन्सायनायाव रेस 3 सावथुना गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय गोबां दानख'थाइ फिन्जाथाय नुनो मोननाय जादों, नाथाय सोमोनांथाव खोथाया बेनो दि सावथुना फैसालियाव बयनिबो गोसोआव सौग्रावहोनो हानायाव जाफुंसार जादोंमोन। सावथुननि गेजेरजों गोबां बिबांनि रां आर्जिनो हादोंमोन‌‌। मख'जाथावदि गुबुन सासे बलीउद सावथुन मुलुगनि राफोद फावखुंगुर (Superstar) बबी देउल जुजिनायनि फावाव नुनो मोननाय जादों। नाथाय नोंथाङा मोनथिनानै बाग्दावखांनो गोनां खोथाया बेनो दि बबी देउलआ सावथुना थाखाय फावखुंगुर महरै सायख'जायाखैमोन।

खौरांनिफ्राय मोनथिनाय सुलुंनि बादिब्ला बे सावथुनाव गिबि गिबियै फावखुंगुर (Actor) सिद्धार्थ मालहत्रखौ सायख'नाय जादोंमोन नाथाय बिथांआ थि समाव एबा खालाराव राजि जानो हायैवावनो सावथुननि फाव लानायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन।

हिन्दी रावारि सावथुन रेस 3 नि सायाव फावखुंगुर सिद्धार्थ मालहत्र बिथाङा बुङो दि जोंनि गेजेराव मोनबो रोखोमनि एन एनि सानलायनाय गैया। बै समखिनियाव आंनि खाथियाव सुजुग फैदोंमोनब्लाबो आं सम होनो हायासै। आंनि बेबादि हालोदाव जोबोत समनि आंखाल जादोंमोन। बिसोरो थाबथाबैनो सावथुननि सावगारि लानो नागिरदोंमोन। नाथाय आंङो बै थिरांथायाव राजि जानो हायाखैमोन। ओंखायनो बै सावथुनाव फाव लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जादोंमोन।

आं मिथियो दि रमेश तोरानि आरो फावखुंगुर सालमान खानजों फाव लानाय रौंगोथिया जोबोद गाहाम रंजाथाव। मिजिंथियो दि फैबाय थानाय समफोराव बिथांजों जयैनो सावथुननि खामानि मावलांनायाव बाहागो लानो हागोन।

रायखांनो गोनां दि रेमो डिसुजा नि दारै बानायनाय सावथुन रेस 3 आ उदां जानायनि गिबि सानावनो 29.17 कौटि रां आर्जिनो हादोंमोन।

Related Stories

No stories found.
logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com