Begin typing your search above and press return to search.

अंगनावादि खामानि मावगिरिफोरा मिरु सरकारनि बेरेकायै टंलायाव धर्ना होयो

अंगनावादि खामानि मावगिरिफोरा मिरु सरकारनि बेरेकायै टंलायाव धर्ना होयो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Jan 2019 9:28 AM GMT

टंला,जानुवारि 5: सुक्रबाराव उदालगुरि जिल्ला अंगनावादि मिरुफोरनि हेल्पार एबा खामानिमावग्राफोरा मिरु सरकारनि Integrated Child Development Scheme (ICDS) नि सायाव मावथांखि लानायखौ बेरेखा खालामनायजों लोगोसे दान मानब्थाखौ बारायना होनांगौ होन्ना दाबि खालामनानै टंला टाइनाव लामा होबथानाय हाबाफारि लादों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला मिरु सरकारा ICDS स्किमखौ प्रायभेटाइस एबा प्रायभेट आव हगारनानै होनो नागिरदों। जायनि थाखाय बितांमोनहा मिरु सरकार आरो हादोरसा सरकारनि बेरेखायै स्लगान होनानै टंला चारिआलिनि मंगलदै-भुटीयाचां लामा आरो टंला-दियर पट लामाफोरखौ 11.30 रिंगानिफ्राय 1.30 रिगासिम बन्द’ खालामनानै होयो।

बे हाबाफारिखौ Centre of Indian Trade Unions (CITU) आ मिरु सरकारनि private-public partnership (PPP) मडेलखौ नोजोर होनानै Integrated Child Development Services (ICDS) खौ प्रायभेटआव हगारनानै होनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामो आरो थाबैनो दान मान बान्थाखौबो बारायना होनांगौ होन्ना बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब