Begin typing your search above and press return to search.

अरुनाछल आरो मिजराम हादोरसा गायसं सान फालिनायखौ कभिन्ड, मोडि आरो राहुल बिथांमोनहा गोजोनग्लायनाय जासिहरदों।

अरुनाछल आरो मिजराम हादोरसा गायसं सान फालिनायखौ कभिन्ड, मोडि आरो राहुल बिथांमोनहा गोजोनग्लायनाय जासिहरदों।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Feb 2019 7:30 AM GMT

गोदान दिल्ली,फेब्रुवारि 21: सा-सान्जा ओनसोलाव थानाय अरुनाछल आरो मिजराम हादोरसायाव आलादा राज्यो दाफुंनाय सान एबा “Statehood Day” फालिनायखौ हादोर खुंगिरि राम नात कभिन्ड, हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी आरो कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि राहुल गान्डी बिथांमोनहा बुधबाराव गोजोनग्लायनाय जासिहरो।

हादोर खुंगिरि राम नात कभिन्ड बिथांआ गावनि टुयटार एकाउन्टनि गेजेरजों बुङोदि, “Greetings to the people of Arunachal Pradesh on Statehood Day. Arunachal is the Jewel of the northeast and is blessed with spectacular natural beauty and a rich culture that we are all proud of. My best wishes to this state for a bright future”.

गाहाय मंत्री मोडी बिथांआबो गावनि टुयटार एकाउन्टनि गेजेरजों अरुनाछल प्रदेस हादोरसानि समायना हारिमुखौ बाखोनायनानै बुङोदि, “Greetings to the people of Arunachal Pradesh on Statehood Day. The culture of Arunacha Pradesh is special and its people are known for their wonderful nature as well as patriotic zeal. May the state continue to prosper in the years to come”.

कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि राहुल गान्डी बिथांआबो अरुनाछल प्रदेस आरो मिजराम हाजोरासा सान फालिनायखौ गोजोनग्लायनाय फोरमायहरो। बिथांआ गावनि टुयटार एकाउन्टनि गेजेरजों बुंदोंदि, “I extend my worm greetings to the wonderful people of Arunachal Pradesh and Mizoram on their Statehood Day”. (IANS)

Next Story
गाहाय रादाब