Begin typing your search above and press return to search.

आडिवासि फारायसा आफादआ ट्रायबेल बिमुं दाबिनानै क’कराझाराव हान्जा सुरदों

आडिवासि फारायसा आफादआ ट्रायबेल बिमुं दाबिनानै क’कराझाराव हान्जा सुरदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Feb 2019 12:04 PM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 8: आडिवासि माहारिनो सेडियुल ट्रायब (ST) बिमुंनि दाबि खालामानै दुलाराय आडिवासि फरायसा आफाद एबा All Adivasi Students’s Association (AASA)आ क’कराझार आव हान्जा सुरनाय हाबाफारि लायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांमोनहा क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय गौरां दैमानि साखाथिजों हान्जा सुरनानै बिजेपि सरकारनि बेरेखायै स्लगान होयजों लोगोसे नो एसटी नो रेस्त, उइ अनान्त एसटी, एसटी आवार लिगेल डिमान्ड होन्नानै स्लगान होयो।

आडिवासि फरायसा आफादआ आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय आडिवासि माहारिनि मोनफ्रोमबो हारिसाफोरखौ एसटी एबा ट्रायबेल खालामना होनांगौ होन्ना बिजेपि दैदेननाय सरकारनि खाथिआव दाबि दैखांदों। बिथांमोनहा फैगौ लख सभा बिसायखथिनि सिगांनो दाबि खालामनायखौ सुबुंनानै होनांगौ नङाब्ला आडिवासि सुबुंफोर थानाय साहा बागान ओनसोलफोराव बिजेपि दोलोखौ हाबहोनाय जानाय नङा होन्ना हुमखि होबावो।

मखनो गोनांदि, आडिवासि फरायसा आफादआ थांनाय बुधबारखालि क’कराझार जिल्ला डिपुटी खमिसनारनि मावखनि खाथिआव थानाय चिलड्रेन पार्कआवबो सेडियुल ट्रायब (ST) बिमुंनि दाबि खालामनानै 3 घन्टा जिरायना धर्ना होदोंमोन आरो आडिवासि माहारिनो एसटी होनांगौ होन्ना दाबि खालामदोंमोन।

साहा बागानिया हारिनि गोबां सुबुंफोरा आखायाव प्लेकार्ड आरो कार्टुन लानानै धर्ना होनायजों लोगोसे सेडियुल ट्रायबनि दाबिखौ लानानै क’कराझार डिपुटी खमिसनारनि सिजों हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी बिथांनो गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों होन्नानैबो खौरां मोनबावनाय जायो।

दुलाराय आडिवासि फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रजेन हह बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, आडिवासि हारिनि बेन्दोंजों नांजाबनानै थानाय अरान, मुन्डा, सान्टाल, कारिया, गन्ड, सावरास आरो गुबुन गुबुन हारिसाफोरखौ सेडियु ट्रायबनि फारिलाइआव थिसन्नायनि दाबि खालामबोनाया गोदान नङा। बिथांमोनखौ सेडियुल ट्रायबनि फारिलाइआव थिसननांगौनि समा फैबाय मानोना भारतनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव थानाय बिदा फंबायफोरा ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि मोन्नाय होन्नानै बिथांआ बुंबावो।

जुदि दाबिफोरखौ सुफुंनानै होआ अब्ला सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांगोन होन्ना बिथांमोनहा सरकारखौ हुमखि होबावो।

Next Story
गाहाय रादाब