Begin typing your search above and press return to search.

आबाद बिफानाव रां जाखोमानाय सा 3 सुबुंखौ खानो हायो

आबाद बिफानाव रां जाखोमानाय सा 3 सुबुंखौ खानो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Sep 2018 7:20 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 21: हादोरसानि आबाद बिफाननाव साख्रि होनायनि मुङाव गेजेरनि मानसि सानानै रां जाखोमानाय सा 3 सुबुंखौ भांगाघरपुलिसआ ब्रिहस्पथिबाराव खानो हायो। बिथांमोनहा Agriculture Development Officer (ADO) नि साख्रि होनायनि मुंआव रां जाखोमादोंमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

साथाम खाजानाय बिथांमोनखौ बिकास पिन्चा, कौसिक कलिटा आरो कुनाल दास होन्ना सिनायथि मोनो जाय बिथांमोनहा मुंदांखा APSC नि साख्रि होनाय मुङाव रां जाखोमानाय जाथायजों लोब्बा थानायनि थाखाय बिजिर सालिआव केसआ सोलिगासिनो। बिजिर सालिनि बिथोन मोन्नानै भांगाधर थानायाव थानाय पुलिस केस नं 159/17 खौ लानानै बिथांमोनखौ गुवाहाटी चेन्ट्रेल जोबथेसालिनिफ्राय खायो।

Next Story
गाहाय रादाब