Begin typing your search above and press return to search.

आबाद बिफान्निफ्राय साबा अफिसारफोरखौ मासिनिफ्राय बोख्लायदों

आबाद बिफान्निफ्राय साबा अफिसारफोरखौ मासिनिफ्राय बोख्लायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Sep 2018 7:20 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 15: धुबुरि जिल्लानि साबा आबाद एबा क्रिसि बिफानाव मावग्रा अफिसारफोरखौ हादोरसा आबाद बिफान्निफ्राय बोख्लायदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला आबाद बिफानाव मावग्रा अफिसारफोरा गाव गावनि हाबाफारिखौ मोजाङै मावा लासे गुबुन आयेन बेरेखा हाबा मावनायावसो लोब्बा दङमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

साबा मासिनिफ्राय बोख्लायजानाय बिथांमोनखौ फारियै- आबाद जौगाखां अफिसार समेस्वर प्रसाद बार्मा, लोगो गाहाय अफिसार आबदुल रहमान, लोगो आबाद नायसंगिरि अफिसार गपि महन गयारि, आबाद जौगाखां अफिसार पंकज चन्द्र दास आरो लोगो गाहाय अफिसार सपरेन प्रसाद होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

जिल्लानि डिपुटी खमिसनारा बिथांमोनि सायाव गोरोन्थि मोन्नानै हादोरसा आबाद जौगाखां बिफान्नि मनट्री अटुल बरानि बिथोन बादि बिथांमोनखौ मासिनिफ्राय बोख्लायदों होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब