Begin typing your search above and press return to search.

आर्मि साख्रिनि नंखाय रादाब फोसावदों

आर्मि साख्रिनि नंखाय रादाब फोसावदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Aug 2018 12:39 PM GMT

टेजपुर: बावैसो सिगां अनलाइननि हेफाजाबाव नंखाय इंटारनेट सायद www.gurugovt.com नि गेजेरजों आर्मि खारनायनि आन्जाद दं होन्ना सोरबा दुथांआ फोसावदोंमोन।

फोसावनायाव बिथांआ बुंदोंमोनदि, क’कराझार जिल्लानि तिथागुरिआव सेप्तेम्बर दाननि 4 निफ्राय 6 अक्तसिम Inf Bn(TA) Ecological Assam आ सा 135 आर्मि साख्रिनि थाकाय खारनाय आन्जाद लागोन।

आर्मिआ बोफोरबादि रादाब फोसावाखै आरो आर्मिआ बेफोरबादि लखेल वयेबसायतआव खारनाय आन्जादफोरखौ फोसावा। सुबुंफोरखौ मिथिहोनाय जायोदि नोंथांमोनहा आर्मिनि रादाब नायनोब्ला गुबै आर्मि मावख’नि लिंख www.joinindianarmy.nic.in आव थानानै साख्रिनि सोमोन्दै रादाबफोरखौ नायनो हागोन।

तेजपुर जिल्लानि PRO Lt Col हार्स भरधान पान्दे बिथांआ बुङोदि, बेयो मोनसे नंखाय रादाब फोसावनाय। भरतनि आर्मिनि मुंखौ सिफायनो आरो सुबुंफोरखौ नंखाय लामाजों दैदेन्नो थाखाय फोसावदों होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब