Begin typing your search above and press return to search.

आसामनि साफा सानै लाइमोनफोरा उटकारि हान्जाजों सोमोन्दो दं: आसाम पुलिस

आसामनि साफा सानै लाइमोनफोरा उटकारि हान्जाजों सोमोन्दो दं: आसाम पुलिस

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Sep 2018 6:53 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 15: बावैसो इउ.पि हादोरसायाव आसाम हादोरसायाव थानाय हजाय जिल्लानि हिजबुल मुजाहिद्दिन उटकारि हान्जानि सोद्रोमा खाजानायखौ लोब्बा लानानै आसाम पुलिसआ मिथिहोयोदि, साफा सानै आसामनि लाइमोनफोरा उटकानि हान्जाजों सोमोनोन्दो दं।

आसाम पुलिसनि स्पेसियेल डायरेक्टर जेनेरल पल्लब बाटाचार्य बिथांआ सेंन्टिनेलनि खौरांगिरिनि सिगांआव बुङोदि, “आसाम पुलिसआ माखासे उटकारि हान्जाजों सोमोन्दो थानाय लाइमोनफोरनि खौरांखौ मोनगासिनो दं। 2014 माइथायनि 2 अक्तबराव सोनाब बेंगलनि बुरदौवान जिल्लायाव बमा बेरनायनिफ्रायनो माखासे आसामनि लायमोनफोरा जाम्माद-उल-मुजाहिद्दिनजों (JMB) सोमोन्दो थानायफोरनि खौरांखौ मोनगासिनो। थांनाय से बोसोर सिगांनिफ्रायनो साफा-सानै लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन हादोरनांआरि उटकारि हान्जाजों गोथौ सोमोन्दो लाखिगासिनो दं” आरो जों थाबैनो बैफोर लायमोनफोरखौ खानो थाखाय जोंनि धोनफोरखौ बाहायगासिनो दं होन्ना बिथांआ बुंबावो।

हिजबुल मुजाहिद्दिन उटकारि हान्जाजों सोमोन्दो थानाय आसोमनि सासे सोद्रोमा खामरुल जामनखौ ब्रिहस्पथिबाराव उट्टर प्रदेस हादोरसा पुलिसनि Anti-Terrorist Squad (ATS) दोलोजों खाजानाय जाथायनिफ्रायनो आसाम पुलिसनि रैखाथि मिरुआव रैखाथि होनायनि खन्टाया रिंगासिनो दं।

गुबुन फारसेथिं ब्रिहस्पथिबारनि मोनायाव हजाय जिल्लानि निलबागान ओनसोलनिफ्राय सासे उटकारि हान्जाजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमा महामद साहानावास आलम बिथांखौ खानो हाबावो। पुलिसआ गिबि सोंनाय फिन्नाय खालामनायाव आलमआ सिमान जायोदि बिथांआ इउ.पि हादोरसायाव हमजानाय कामरुल जामनजों रिगुलार सोमोन्दो दं। बिथांआ बेखौबो मिथिहोयोदि, थांनाय 10 आगस्तआव कामरुल जामनआ बिथांनो गंसे मबाइल पोन आरो माखासे सिरियै खोथा होदों।

बेफोर जाथायखौ लानानै पुलिसआ बिथांनि बेरेखायै केस रेजिस्तार खालामो। फारसेथिं कामरुल जामखौ इउ,पि हादोरसानि कानपुर नोगोर पुलिसआ गोख्रों सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं होन्ना खौरां मोनो।

मख’नो गोनांदि उटकारि कामरुला इउ,पि हादोरसायाव सोलिबाय थानाय गनेस फुजानि सुबुं थुबुरमायाव गाग्लोबनो थांखि लादोंमोन, बेनिनो फोरमान बादियै बिथांनि मबाइल पोनाव मुंदांखा मन्दिराव सावगारि सेबखांनाय भिडिअबो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब