Begin typing your search above and press return to search.

आसामाव ए.बि.एम.एस.इउ.आ गोरोन्थि गोयै एन.आर.ची दाबि खालामदों

आसामाव ए.बि.एम.एस.इउ.आ गोरोन्थि गोयै एन.आर.ची दाबि खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Sep 2018 10:14 AM GMT

क’कराझार,सेप्तेम्बर 14: बुधबाराव क’कराझार जिल्ला खमिटी मुसलमानफोरनि फरायसा आफाद All Bodoland Minority Student Union (ABMSU) आ आसामाव गोरोन्थि गोयै एन.आर.ची नांगौ होन्ना दाबि दैखांनायजों लोगोसे डिपुटी खमिसनारनो गोसोखां बिलाइ गथायो।

क’कराझार जिल्ला ABMSU नि आफादगिरि आरो नेहाथारि जायदुल इसलाम आरो आमिर आलि बिथांमोनहा बुङोदि, 5 सेप्तेम्बराव बिजिरगिरि रन्जन गगय आरो रहिन्टन पालि नारिमन सुबुंनि लिरनाय आरो Assam Public Work जों गथायजाना नं 274/2009 आरज बिलाइखौ हियारिंनि गेजेरजों फोसावबाय आरो जोंबो गनायनानै लाबाय लोगोसे एन.आर.चा.आव सोदांफिन्नो थाखाय गसर थिसनफिन्नायजों Standard Operating System खालामनो नागिरनायखौबो गनायबाय होन्ना बिथांमोनहा बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब