Begin typing your search above and press return to search.

आसाम खुंगिरि नलबारि लामा जाब्रबथायखौ दुखु फोरमायदों

आसाम खुंगिरि नलबारि लामा जाब्रबथायखौ दुखु फोरमायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Oct 2018 8:22 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 22: आसाम खुंगिरि जगदिस मुखि बिथांआ नलबारि जिल्लानि लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमा नांनाय बिथांमोनि जिउमाया सोर्गोआव आलो गोजोन जायगा मोन्नायनि आरो गोब्राब जखम जानायसुबुंफोरा थाबैनो मोजांआव फैनायनि थाखाय अबंलावरिनि खाथिआव आरज गाबनानै लाइजामनि गेजेरजों दुखु फोरमायहरो।

बिथांआ गोजाम एबा गाज्रि जानाय बास गारिजों जाब्रबथाय सिमजिनायाव जखम जानाय बिथांमोनखौ हानायमानि मोजाङै फाहामथाय होनो थाखाय खुंथायखौ खावलायो।

मख’नो गोनांदि, सनिबाराव गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय बरपेटा जिल्लासिम थांबाय थानाय गंसे बास गारिआ नलबारि जिल्लानि आदाबारि होन्नाय जायगायाव थानाय लामा खाथिनि गंसे फुख्रिआव गोग्लैनानै जायगायावनो सा 6 सुबुंआ जिउ गोमायो आरो सा 21 सुबुंआ गोब्राब जखम जादोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब