आसाम फरायसा आफादआ राज्य’ सभायाव नोगोरारि बिलनि हेंथायै भट होनो थाखाय राजखाथि दोलोफोरखौ खावलायो

आसाम फरायसा आफादआ राज्य’ सभायाव नोगोरारि बिलनि हेंथायै भट होनो थाखाय राजखाथि दोलोफोरखौ खावलायो

गुवाहाटी,फेब्रुवारि: आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि मोन्थायखौ रैखाथि होनो थाखाय दुलाराय आसाम फरायसा आफादआ (AASU) इउनायटेड प्रग्रेसिव एलाइन्स (UPO) आरो नेशनेल डेमक्रेटिक एलाइन्स (NDA) हादोरारि राजखान्थि दोलोनि लोगोआव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ राज्य’ सभानि जथुमायाव नोगोरारि सोदांनाय बिल 2019 नि बेरेखायै भट होनो खावलायो। लोगोसे बिथांमोनहा बिलनि हेंथायै सोमावसारलांबाय थानो हादोरसानि फरायसा आफादफोरखौ खावलायो।

फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लरिन ज्यती गगय बिथांआ सेंन्टिनेलनि खौरांगिरिनि सिगांआव बुङोदि, मिरु सरकारआ नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2019 खौ सोदांनो थांगासिनो दं, बिजेपि दोलोनि आफादगिरि अमित साहा बिथांआबो थोंजोङै बिलखौ हेफाजाब होनानै बाथ्रा बुंगासिनो दं, हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी बिथांआबो सिलसर नोगोरमायाव जानाय जथुमायाव नोगोरारि बिलखौ हेफाजाब होनानै बाथ्रा बुंदों, आरो हादोरगिरि रामनात खभिन्ड बिथांआबो पारलियामेन्टआव नोगोरारि बिलखौ हेपाजाब होदों।

बेनिखायनो असमिया माहारिआ जोबस्रांनायनि लामायाव दं, ट्रिपुरा हादोरसानि थागिबि सुबुंफोरा गावनि हायावनो माइनरिटि आरो नैथि थाखोनि सुबुं जानानै थाखाबाय। जुदि नोगोरारि बिल 2019 आ पारलियामेन्टआव सोदांजागोन अब्ला आसाम आरो गुबुन गुबुन सा-सान्जा ओनसोलाव थानाय राज्योफोरा बेबादि एके रोखोमैनो जाजोबगोन।

मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनि मावफारिया बादियै नोगोरारि बिल 2019 खौ सोदांनो थांनाया जोबोर गोमोथाव, जाय बिलखौ बिथांमोनहा हादोरसानि सुबुंफोरनि खौसेथियै हेंथा खालामनाय रावखौ सोनासंआलासे सोदांनो थांगासिनो दं।

हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांखौ सोंखारिनानै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिआ बुङोदि, हादोरसानि सुबुंफोरा बेबादि गिबि मंत्रीखौ माब्लाबाबो लुबैआखैमोन, जाय मंत्रीआ लबारनि स्ताम बादि, जाय बिथांआ बिलखौ हेफाजाब होगासिनो दं। गोसोम सि आरो फिरफिलाखौ गिनानै सनवाल बिथांआ जेरावबो ओंखारनो हाला, जुदि नोगोरारि बिलआ सोदांजायोब्ला हादोरनि सुबुंफोरा बिथांखौ माब्लाबाबो मिमाहा होआ।

गगय बिथांआबो फरायसा आफादनि हेफाजाब होगिरि बिथांमोनखौ नोगोरारि बिल 2019 नि हेंथा खालामनानै सोमावसारनायखौ गोजोनै लांबायथानो खावलायो आरो हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com