Begin typing your search above and press return to search.

आसाम हादोरसायाव सा 15 हादोरनि बेरेखा सुबुंफोरखौ खानो हाबाय

आसाम हादोरसायाव सा 15 हादोरनि बेरेखा सुबुंफोरखौ खानो हाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Feb 2019 3:03 PM GMT

गुवाहाटी,फेब्रुवारि 22: थांनाय 14 फेब्रुवारि 2019 आव पुलवामा गाग्लोबनायनि उनाव आसाम हादोरसायाव सुबुं सावस्रिनि गेजेरजों हादोरनि बेरेखा बाथ्रा बुंनाय गासै सा 15 सुबुंफोरखौ हमनो मोन्नाय जाबाय होन्ना हादोरसा रां बिफान्नि मंत्री हिमान्त बिस्व सर्मा बिथांआ सुक्रबाराव रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोयो।

आसामनि मोन 13 गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय गासै मोन 16 केसफोरखौ रेजिस्तार खालामनाय जादों, बेनिनो सा 15 खौ हमनाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय इंराजि Icon Commerce College नि फोरोंगिरि पापरि बेनारजिआ खारखोमानानै दं, पापरिनि बेरेखायै गुवाहाटी चान्डमारि पुलिस थानायव IPC नि U/S 505, R/W Sec 66 IT Act नि आयेन बादियै केस थिसन्नाय जाबाय होन्ना बिथांआ फोरमायो।

मखनो गोनांदि, थांनाय 14 फेब्रुवारि 2019 आव आसाम हादोरसानि बड’लेन्ड हालामाव थानाय बाक्सा जिल्ला तामुलपुर ओनसोलनि कलबारि गामिनि थागिरि मनेस्वर बसुमथारि बिथांआबो जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा जिल्लायाव इस्लामिक उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायाव हादोरनि थाखाय मुंख्लं जानो गोनां जायो।

Next Story
गाहाय रादाब