Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरिआव गपाल सिंह नेपालिनि गोसोखां सान फालिदों

उदालगुरिआव गपाल सिंह नेपालिनि गोसोखां सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Aug 2018 7:55 AM GMT

उदालगुरि: मुंदांखा खन्थायगिरि गपाल सिंह नेपालिनि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै उदालगुरिआव गोसोखां सान फालिदों। खन्थायगिरि बिथांआ 1911 माइथायनि 11 आगस्त दानआव बिहारनि बेटिया गामिआव जोनोम मोन्दोंमोन। आदित्य एकाडेमिजों खुंजानाय जथुमायाव बायद्यनाट उपादया बिथांआ गपाल सिंहआ भारतनि समाजआव बिहोमा होलांनाय खन्थायफोरनि सोमोन्दै बुंथिनानै होयो। लक्चमन अधिकारि बिथांआबो गपाल सिंह नेपालिनि खन्थायफोरखौ बुंथिनानै होयो। थारापटि उपादया आरो बिघ्यापटि दाहाल बिथांमोनबो बिथांनि समाजआव होलांनाय गुनफोरखौ बुंथिनानै मान बावो। फरायसालिनि गोरायुं, हरि भाकता चर्मा बिथांआ बे मेलखौ दैदेनदोंमोन होन्ना खौरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब