Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जिल्लानि मिथिंगा दैमारिआ APSC आन्जादआव उथ्रिसारबाय

उदालगुरि जिल्लानि मिथिंगा दैमारिआ APSC आन्जादआव उथ्रिसारबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Nov 2018 1:58 PM GMT

मंगलदै,नवेम्बर 20: आसाम हादोरसानि जौसिन मासिनि थाखाय आसाम पाब्लिक सार्विस कमिसनजों (APSC) 2016 माइथायाव खुंफुंजानाय आसाम चिभिल चार्विस (ACS) नि आन्जादआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय होरिसिंगानि खाथि आम्बागांव गामिनि ड: मिथिंगा दैमारिआ उथ्रिसारनानै 77थि मासिखौ आवग्रिनो हायो। बिथांआ भेटेरिनानि बिगियानावबो मास्टार दिग्रि लाखांनानै खामानि मावगासिनो दंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

गामिनि फिसा आबादारि निरन दैमारि आरो रेनु दैमारिनि फिसाज्ला ड: मिथिंगा दैमारि बिथांआ गुवाहाटी, कानापारायाव थानाय भेटेरिनारि बिगियान फरायसालिमानिफ्राय 2016 माइथायाव 75 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदोंमोन आरो MVSc खौ उट्टर प्रदेर हादोरसानि सिङाव थानाय बारेलि, Indian Veterinary Research Institute (IVRI) निफ्राय 2018 माइथायावनो 78 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बेनि उनाव बिथांआ PhD दिग्रिनि थाखाय गुवाहाटी, Veterinary Science College आव मुं थिसनो आरो बे समावनो देग्लायनि बोसोराव APSC आन्जादआव उथ्रिसार जानो हायो।

Next Story
गाहाय रादाब