Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जिल्लानि DTO मावखआ गोग्लासोनानै थाबाय

उदालगुरि जिल्लानि DTO मावखआ गोग्लासोनानै थाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Dec 2018 9:08 AM GMT

उदालगुरि,डिसेम्बर 5: उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि टाउननि बिखायाव थानाय District Transport Office एबा हान्था मेलानि मावखआ थांनाय नबेम्बर दाननि 26 अक्टनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थाबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला मावखनि माखासे टेकनिकल जाहोनफोर जेरै- रेडिव सिगनेल आरो गुबुन गुबुन खम्पीयुटार आगजुफोरा गाज्रि जानायनि जाहोनाव खामानिफोरखौ मावफुंनो हायाखै।

इन्जिनियरफोरा जावले जावले फाहामनो नाजादोंब्लाबो सानसे-सान्नैजों फाहामनो हायाखै, जाहोनाव दासान्दि गोग्लैसोनानै दं होन्ना जोंनिसिम खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब