Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जिल्लायाबो IPPB नि खाबुखौ मोन्नो हागोन

उदालगुरि जिल्लायाबो IPPB नि खाबुखौ मोन्नो हागोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Sep 2018 12:21 PM GMT

टंला, सेप्तेम्बर 1: उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि टाउननि बिखायाव थानाय दालाइ लाइजामख’आव गामियारिफोरखौ बेंकनि बिथिंआव जौगाखां होनो थाखाय Indian Post Payment Bank (IPPB) नि खाबुखौ बेखेवगोन।

मख’नो गोनांदि, उदालगुरि BPO आ भारत हादोरमानि गासै मोन 650 दालाइ लाइजामख’फोरनि मादाव मोनसे सायखजानाय। भारत सरकारा गासै हादोरमायाव मोन 3250 लाइजामख’फोराव IPPB खौ गिबि खेबाव बेखेवनो आखायाव लादों। उदालगुरि BPO मावख’नि नदल अफिसार पुलक नात बिथांआ बुङोदि, गाहाय मनट्री नारेन्द्र मोदीआ गोदान दिल्लीआव थानाय टलकथ्रा इंन्डुर स्तेडीयमनिफ्राय हादोरनाङैनो IPPB खौ बेखेवना होगोन। उदालगुरि BPO आबो बिस्नु राभा क्रिस्ति न’ब्लांआव सनिबारनि 2:30 मिनिटआव बेखेवगोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब