Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जिल्लायाव कछ हारिनि गोदान आफाद दाफुंदों

उदालगुरि जिल्लायाव कछ हारिनि गोदान आफाद दाफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Dec 2018 9:52 AM GMT

टंला,डिसेम्बर 11: रबिबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला टाउनाव कछ हारिनि राजखान्थियारि मोन्थायखौ दाबिनो थाखाय सावराय मेल खंनानै गोदानै दुलाराय आसाम कछ फरायसा आफाद, उदालगुरि जिल्ला खमिटी दाफुंदों।

बे मेलखौ रामेस्वर देखा बिथांआ दैदेनदोंमोन आरो कछ हारिनि जेंनाफोरखौ बुंफोरनानै होयो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

उदालगुरि जिल्ला कछ फरायसा आफादखौ दैदेन्नो थाखाय गासै सा 31 मावथि सोद्रोमाफोरनि फारिलाइआव थिसनो।

बेनिनो गाहाय आफादगिरि बिबानखौ नारायन बरा आरो नेहाथारिनि बिबानखौ बिनय कुमार बरा बिथांआ रुजुनदों होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब