Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जिल्लायाव खौरांगिरिफोरनि गोदान आफाद दाफुंदों

उदालगुरि जिल्लायाव खौरांगिरिफोरनि गोदान आफाद दाफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Jan 2019 9:38 AM GMT

उदालगुरि,जानुवारि 01: उदालगुरि जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि बोसोरारि जथुमा बादियै सावरायमेल खुंफुंनानै गोदान आफाद दाफुंदों। बे मेलखौ उदालगुरि जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि आफादगिरि बाध्यनात उपादया बिथांआ बान्जायदोंमोन आरो गाहाय नेहाथारि गुनजित दास बिथांआ दैदेनदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला गोदान खौरांगिरिफोरनि गौथुम आव हाबनानो साफा साफा गौथुमनि सोद्रोमा जानो थाखाय राम उपादया, अकिल कलिता, अन्जनज्यती सर्मा आरो धानदीब बरा बिथांमोनि आरजबिलाइ गथायनायखौ नाजावदों होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

बे मेलनि गेजेरजों गोदानै दाफुंजानाय खौरांगिरिफोरनि गौथुमखौ जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय गोदानै मुं थिसन्नाय सुबुंनिफ्राय गासै 500 रां आरो बोसोरफ्रोमबो 100 रां साफा साफा सोद्रोमाफोरनिफ्राय रां बुथुमनो थांखि लायो।

गोदानै दाफुंजानाय उदालगुरि खौरांगिरिफोरनि गौथुमखौ नै बोसोरनि थाखाय दैदेन्नो गौतम ज्यती तालुकदारखौ आफादनि गाहाय आफादगिरि आरो बाध्यनात उपादया बिथांखौ गाहाय नेहाथारिनि मासि आव सायखनायजों लोगोसे धिरेन बास्य बिथांखौ लेङाइ आफादगिरि आरो दिलिप बरुवा बिथांखौ गाहाय नेहाथारिनि मासिआव सायखयो होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब