Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जिल्लायाव नैथि गुनट्सव सोलोंथाय मावफारिआ जोब्बाय

उदालगुरि जिल्लायाव नैथि गुनट्सव सोलोंथाय मावफारिआ जोब्बाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Oct 2018 10:17 AM GMT

उदालगुरि,अक्टबर 12: ब्रिहस्पथिबाराव मोन 17 गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो नैथि गुनट्सव सोलोंथाय मावफारिआ जोबनानै थांबाय।

सानब्रैनि हाबाफारिलानै गासै मोनथाम सोलोंथाय ब्लक फारियै- खयराबारि, उदालगुरि आरो माजबादफोराव गासै गं 1,350 गुदि फरायसालि आरो गोजौ गुदि फरायसालिफोरखौ हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्लायाव फोजोब्बाय।

मावफारि लानायनि सिगांनो जिल्ला खुंथाय आरो जिल्ला सोलोंथाय ब्लकआ मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ थि खालामखानानै दोन्नाय बादियैनो मोजाङै फोजोब्बाय।

Next Story
गाहाय रादाब