Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जोलुर हान्जाया चेम्पियनशिव ट्रपीखौ मोननो हायो

उदालगुरि जोलुर हान्जाया चेम्पियनशिव ट्रपीखौ मोननो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Dec 2018 12:34 PM GMT

मंगलदै,डिसेम्बर 1: जोलुर बादायलायनाया ओनसोलनि लाइमोन सुबुंफोरखौ गोरोबज्लायनाय आरो गावजोंगाव खौरां फोरमायलायनायाव मोनसे गुबै रल लाबोगासिनो दं। बेफोरखौ नोजोर होनानै उदालगुरि आर्मि बिफाननि रेड हर्न बिफाना जिल्ला खुंथायजों लोगोसे ऑपारेशन सादभाबनानि मोनसे हाबाफारि बादियै उदालगुरिआव जोलुर बादायज्लायनाय खुंफुङो।

बे बादायज्लायनायाव गासै मोन 8 गुबुन गुबुन जोलुर हान्जाफोरा बाहागो लादोंमोन आरो साफ्रोमबो साफा साफा गोख्रों गेलेगिरि जानो हास्थायनायनि बिहोमाखौ नुनो मोन्नाय जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला जोबथि गेलेनायाव उदालगुरि जोलुर हान्जाया इदेन जोलुर हान्जाखौ 1-0 आव फेजेन्नानै चेम्पियनशिव ट्रपीखौ मोननो हायो।

रेड हर्न बिफाननि खामान्डार Invictus Brigade’ Brigadier Gaurav Rishi बिथांआ ब्रिहस्पथिबारखालि जोबथा गेलेनायाव नुजाथिनानै गेलेनायाव देरहासार जानो हानाय आरो नैथि देरहासार जानो हानाय हान्जाफोरनो ट्रोपीखौ गथायदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

माजभातनि लेजिसलेटर चरन बर’ आरो उदालगुरि जिल्लानि डिपुटी कमिसनार दिलिप कुमार दास, उदालगुरि जिल्ला SP राजभिर सिंह बिथांमोनहाबो नुजाथिनानै गोबां सुबुंउपनि गेजेराव जोलुर बादायज्लायनायखौ नायनानै गोजोन्नाय लादोंमोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब