Begin typing your search above and press return to search.

एजिपिआ अमिट सहानि बिबुंथिखौ हेंथा होदों

एजिपिआ अमिट सहानि बिबुंथिखौ हेंथा होदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Sep 2018 8:56 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 11: आसाम सरकारनि खुंथायाव थानाय बिजेपि सरकारनि लोगो एजिपिआ समबाराव हादोर बिजेपिनि आफादगिरि अमिट साहाया थांनाय रबिबाराव नेसनेल बिजेपि बिबानगिरिफोरनि मेलाव नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ लानानै बिबुंथि होनायखौ बेरेखा होदों।

रबिबारनि मेलाव साहा बिथांआ बुंदोंमोनदि, “बिजेपि दोलोआ बांग्लादेस, पाकिस्तान आरो आपगानिस्तानाव थानाय हिन्दु, क्रिस्तान, सिक, आरो बुद्दिसफोरनि जेंनाफोरखौ बुजियो जाय बिथांमोनहा गाव गावनि जिउ, धोरोम आरो आयजोफोरनि सुबुंथिखौ रैखाथि खालामनो भारत फार्से फैनो गोनां जादों, बेनिखायनो बिजेपि दोलोआ नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ हेफाजाब होदों” होन्ना बिथांआ बुङो।

बिजेपि आफादगिरिनि बेबादि बिबुंथिआ दुखुनांथाव होन्नानै एजिपिनि गाहाय नेहाथारि कमला कान्ट कलिटा बिथांआ समबाराव बुङोदि, जेब्ला हादोरसानि मोनफ्रोमबो राव, हारि धोरोम रायज्लायग्राफोरा नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ हेथा होदों अब्ला बिजेपि सरकारा मानो सुबुंनि रावखौ बुजिआखै, साहा बिथांआ हादारसानि थागिबि सुबुंफोरनि बेरेखा खालामदों होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब