Begin typing your search above and press return to search.

ए.पि.एस.चीआव रां होनाय आरो रां लानाय, साब्रै दायनिगिरिखौ हगारथबावबाय

ए.पि.एस.चीआव रां होनाय आरो रां लानाय, साब्रै दायनिगिरिखौ हगारथबावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Oct 2018 8:34 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 11: मोया आसाम पाब्लिक सारविस कमिसननि (ए.पि.एस.ची) सिङाव रां होनाय आरो रां लानायजों लोब्बा थानाय हमजानाय साब्रै दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ हगारथ’बावबाय।

हगारथजानाय साब्रै दायनिगिरिफोरजों लोगोसे गासै सा 21 जाबाय। बुधबाराव हगारथजानाय दायनिगिरिफोरा जाबाय फारियै- हेमन्ट हिलल साकिया, ज्यतिरमय अधिकारि, जतिन्ड्र प्रसाद बरुवा आरो देबजित बरा होन्ना सिनायथि मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब