Begin typing your search above and press return to search.

कंग्रेसआ गुबुनारिफोरखौ हेफाजाब होबोगासिनो दं: बि.जे.पि

कंग्रेसआ गुबुनारिफोरखौ हेफाजाब होबोगासिनो दं: बि.जे.पि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 July 2018 10:47 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 9: हादोरनि बि.जे.पि नि बुंथिगिरि नलिन एस खलिआ कंग्रेस आरो बेनि आफादगिरिखौ बायदि बायदि रावजों गुवाहाटीआव खौरांगिरिफोरनि सिगांआव सोंकारिदों। “गोहोखौ लानो थाखाय आयेन बेरेखायै गुबुननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनो कंग्रेसआ भटारनि फारिलाइआव थिसनबोनानै हेफाजाब होबोगासिनो दं”

फरसेथिं भारतनि गाहाय मनट्रि नारेन्द्र मदिन सानथौ आरो मावनायफोरखौ बाखोनायनानै बुङोदि- बिथां “सबका सात सबका भिकास” खौ लानानै हादोरखौ संबिजिरनि बादियै गुबै जौगाखांनायनि लामा फार्से लांगासिनो दं। “2019 माइथायनि लोख सभानि बिसायखथियावबो मोनफ्रोमबो बिथिंआव जौगानायनि मोन्थोर लागोन” होन्ना मिथिङोबावो।

कंग्रेसनि आफादगिरि राहुल गान्डिखौ सोंकारिनानै बुङोदि-कंग्रेसा सान्नो हाथावै राजखान्थि गेलेबोगासिनो दं जायखौ लानानै राहुल गान्डिआ सिमां नुदों,बैफोर सिमांआ सिमां जानानैनो थागोन होन्ना बिथांआ बुङो। कंग्रेसनि मावथिफोरा सुबुंफोरनि गेजेराव मुगैलायनाय फोलागासिनो दं होन्ना बिथांआ बुंबावो।

बेफोरजों लोगोसे बि.जे.पिनि बुंथिगिरि जानानै बिथांआ हादोरनि मेडिया कनबेनर जानायलाय हादोरसानि बि.जे.पिनि मेडिया चेलजों गुवाहाथियाव दिनै मेल लायो।

Next Story
गाहाय रादाब