Begin typing your search above and press return to search.

कंग्रेस दोलोआ सिमा गोयै रां जाख्लग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा: रन्जित कुमार दास

कंग्रेस दोलोआ सिमा गोयै रां जाख्लग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा: रन्जित कुमार दास

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Nov 2018 9:41 AM GMT

धेकियाजुलि,नवेम्बर 30: बुधबारखालि धेकियाजुलि ओनसोलाव थानाय बरसला बियाबावनि सिंग्रि साह बागाननि गेलेग्रा फोथाव बिजेपि दोलोनि बिसायखथि सांग्रांथिआरि मेलाव हादोरसा बिजेपि दोलोनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास बिथांआ कंग्रेस दोलोखौ सोंखारिनानै बुङोदि, कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ खुंथायाव थानाय समाव भारतनि बांसिन रां जाख्लग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जामोन।

रन्जित कुमार दास बिथांआ सिंग्रि साह बागाननि गेलेग्रा फोथाराव गोबां रायजो राजाफोरनि सिगांआव बुथिनानै कंग्रेस राजखान्थि दोलोखौ सोंखारियो। बिथांआ बुंबावोदि- कंग्रेस सरकारनि खुंथायाव थानाय समाव दैदेनगिरि आरो माखासे दालालि फोरा सरकारनि स्किमफोरखौ जाख्लनायाव नाम्बार 1 मोन।

रन्जित कुमार दास बिथांआ साफ्रोमबो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथि सोद्रोमाफोरखौ गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि जानानै जौगाखांनाय कामानि मावनो बिथोन होयो।

बिसायखथि सांग्रांथिआरि मेलाव तेजपुर जिल्लानि MP आर.पि. चर्मा बिथांआबो नुजाथिदोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब