Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझाराव माइनाव पुजा फोर्बो फालिदों

क’कराझाराव माइनाव पुजा फोर्बो फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Oct 2018 9:10 AM GMT

क’कराझार,अक्टबर 25: बुधबाराव हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव लक्सिमी फुजाखौ फालिनाय बादियैनो क’कराझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो लक्सिमी फुजा जायखौ बर’ रावजों माइनाव फुजा होन्नानै बुङो, बे फोर्बोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्नाय जादों आरो धोन सम्पथिनि बिगोमा माइनाव बिमानि खाथिआव आरज गाबनानै बोर बिनायखौ नुनो मोन्नाय जादों।

गोबां सुबुंफोरा फुंनिफ्रायनो माइनाव फुजानि थाखाय नांगौ जानाय बेसादफोरखौ गलाफोराव बायनाय फान्नायफोरखौबो नुनो मोन्नाय जादों।

मख’नो गोनांदि, क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय बेसरगाव गामिआव लोक्सिमी फुजाखौ बर’नि फोर्बो बाथौ आरो गार्जा फुजाजों फालिबोगासिनो दं।

बेसरगांव गामिनि गामि बेंगिरि एबा गावबुरा खौरांगिरिनि सिगांआव बुंदोंदि, गावदां अखाफोर फुर्निमानि समाव गामियावनो थानाय गार्जा मन्दिराव गामिनि सुबुंफोरा माइनाव फुजाखौ 1992 माइथायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। साफ्रोमबो गामिनि सुबुंफोरा बे फुजायाव बाहागो लायो आरो इउननि मोजां हास्थायनानै बिमा धोननि बिगोमा माइनाव मोदायनि खाथिआव आरज गाबनायजों लोगोसे हारि जौगाखांनायनि बोर बियो होन्ना बिथांआ बुदेरो।

Next Story