Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझार आव ड: सभा ब्रम्हनि थैनाय सान फालिदों

क’कराझार आव ड: सभा ब्रम्हनि थैनाय सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 March 2019 8:58 AM GMT

कराझार,मार्च 06: कराझार टाउननि साखाथिआव थानाय Music & Fine Arts College आव मंगलबारखालि गुबुन गुबुन सानसेनि हाबाफारि लानानै मखजाथाव आर्टीस आरो आर्ट आरो क्राप्ट सरकारि सोलोंसालिमानि बार्ग गोरायु ड: सभा ब्रम्ह बिथांनि 8थि थैनाय सान फालिदों।

थैनाय सान फालिनायनि हाबाफारि बादियै- Music & Fine Arts सोलोंसालिमानि लेङाइ गोरायुं बिरेन्ड्र मुछाहारि बिथांआ मुंख्लंनि मुसुकायाव गिबि बिबार बावजेनो। बेनि उनाव सोलोंसालिमानि फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरा गेदेमा आर्टीसनि मुसुखायाव बिबार बावो। बिथांमोनहा ब्रम्ह बिथांखौ गोसोखांनानै 1 मिनिट इसोरनि खाथिआव आरज गादों होन्नाबो मिथिनो मोन्नाय जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांनि 8थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै सावगारि आखिनाय आरो बायदि बायदि बादायज्लायनाय हाबाफारिबो लादोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब