Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझार रेडिअ स्टेसनखौ थाबैनो बेखेवफिन्नो खावलायदों

क’कराझार रेडिअ स्टेसनखौ थाबैनो बेखेवफिन्नो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Aug 2018 9:20 AM GMT

गुवाहाटी: गासै मोन 9 सुबुं आफादफोरा ककराझार अल इंन्डिया रेडिअ स्टेसनखौ बेखेवफिन्नो खावलायदों। सुबुं आफादफोर फारियै दुलाराय बर’ फरायसा आफाद, बड’ साहित्य सभा, एनदिएपबि(पि), अल बड’ अमेन वयेलपेयार फेदारेसन, दुलाराय बर’ हारिमु आफाद, अल रेडिअ आरो टेलिभिसन आरथिस एस’सियेसन, बर’ समाज, अल आसाम ट्रायबेल संग’, आरो इउनायटेद पिपल्स पार्थि लिबारेलनि सोद्रोमाफोरा क’कराझार जिल्लानि All India Radio (AIR) खौ थाबैनो गोजौ थाखोनि स्टुडियजों 10 KV FM सिबिथायखौ मावफुंफिन्नांगौ होन्ना दाबि खालामदों।

बिथांमोनहा गोदान दिल्लीआव थानाय आखासवानि भवनआव हादोरनि Ministry of Broadcasting आरो Director General नो लाइजाम हरनानै रेडिय'नि बिथिंआव जिल्लानि जेबो खामानि मावनो हायैखौ दुखुफोरमायनानै सोंखारिदों आरो थाबैनो फसंफिन्नो खावलायहरदों।

Next Story
गाहाय रादाब