Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझार सामुका दैमायाव ना हमनाय हाबाफारि

क’कराझार सामुका दैमायाव ना हमनाय हाबाफारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Nov 2018 8:37 AM GMT

क’कराझार,नबेम्बर 10: दिपावालि फोर्बो फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि ओनसोलनि सामुका दैमायाव सुक्रबारखालि फुंनिफ्रायनो ना हमनाय हाबाफारि लादोंयो।

बे हाबाफारिआव गुबुन गुबुन हारिनि रोजा रोजा सुबुंफोरा ना हमनो थाखाय आखायाव जेखाय, खबाय, जे आरो बायदि बायदि लानानै दैमायाव नुजातिदोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

सामुका इरिगेसन सुइस गेटनि दैखौ बोसोरफ्रोमबो काटिक दान्नि दिवालि फोर्बो फालिनाय समाव हगार हरो आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ना हमग्राफोरा नुजाथियो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। फुंनिफ्रायनो बर’ आयजोफोरनि ना हमनायखौ बांसिनै नुनो मोन्नाय जादोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावो।

बार्लि, बामि आरो खुसिया नाफोरखौ बांसिनै हमनो मोन्दों होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब