Begin typing your search above and press return to search.

कछ-राजबंशि हारिया आलादा राज्यो कामाताफुर आरो ST दाबिखौ लानानै फिन खेबसे

कछ-राजबंशि हारिया आलादा राज्यो कामाताफुर आरो ST दाबिखौ लानानै फिन खेबसे

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Jun 2018 1:41 PM GMT

टंला,जुन 20: समबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय All Koch-Rajbangsi Student Union (AKRSU) जों लोगोसे All Koch-Rajbangsi Sanmiloni (AKRS) आ Deputy Commissioner (DC) नि लांगोना मोखांआव थाम घन्टा धरना होयो। ट्रायबेल एफेयारनि मनट्रि जुयेल अरामआ ST बिमुं मोन्नो थाखाय 40 बोसोर नांगौ होन्नायलाय बिथांमोनहा गावसिनि दाबिखौ जाफांनाय नङा सान्नानै बे हाबाफारिखौ लायो।

अदालगुरि जिल्ला AKRSU नि आफादगिरि अथल बर्मनआ बुङोदि- गोबां बोसोरनिफ्रायनो जोंनि थार दाबिखौ सरकारा बेंगा जाना थानानै खोनासंआखै आरो नेवसिगारबोदों होन्ना बिथांआ बुङो। All Koch-Rajbangsi Sanmiloni (AKRS) नि आफादगिरि सुनिल कुमार बर्मन आ गाहाय मनट्रि नारेन्द्र मदिखौ बिसायखथिनि सिगां नंखाय समायखिरा लादोंमोन होन्ना सोंखारियो।

Next Story
गाहाय रादाब