Begin typing your search above and press return to search.

कलकातायाव आसामनि साब्रै लाइमोनफोरनि जिउ गोमादों

कलकातायाव आसामनि साब्रै लाइमोनफोरनि जिउ गोमादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Aug 2018 7:40 AM GMT

मंगलदै: मंगलबारनि बेलासि समाव आसामनि साब्रै लाइमोन सोनाब बेंगलनि कलकातायाव गिदिंनो थांनायाव बिथांमोनि इनभा गारिआ गंसे गेस लांग्रा गारिजों हावरानि बागनानआव सोवग्रावलायनानै द्रायभारजों लोगोसे जायगायावनो जोबथा हां बोयो। बिथांमोनहा कलकातायाव थानाय ‘आसाम जिरायसालि’निफ्राय ओंखारनानै दिघाफार्से दावबायगासिनो दंमोन होन्ना खौरा मोनो।

जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय मुखालमुवा गामिनि साहिदुर रहमाननि फिसाज्ला टारिकुलि इसलाम आरो बिथांमोनि लोगो बीकटियार (28), राहुल आलि (29), चान्द महामद आलि (30), आरो माजापार आलि (28) होन्ना मिथिनो मोनो। फारसेथिं बिथांमोनि गुबै जायगा एबा गामिफोरखौ दासिम मिथिनो मोन्नाय जायाखै।

Next Story
गाहाय रादाब