Begin typing your search above and press return to search.

कलिता हारिनि आफादआ मोन 6 हारिनो ट्रायबेल बिमुं होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामदों

कलिता हारिनि आफादआ मोन 6 हारिनो ट्रायबेल बिमुं होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Feb 2019 1:44 PM GMT

गुवाहाटी,फेब्रुवारि 18: मिरु सरकार, आसाम सरकार आरो बीटीसी सरकारनि मावफारिया बादियै आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय मोन 6 हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ कलिता जनगस्ती सन्मिलन, असम आफादआ हेंथा खालामदों।

बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा लक्किमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नारायनपुर आव लक्किमपुर जिल्ला कलिता जनगस्ती सन्मिलन, असम आफादआ रबिबाराव सुबुं सावराय मेल खुंफुंनानै मिथिहोयो

कलिता जनगस्ती सन्मिलन, असम आफादनि आफादगिरि चन्ड्र नात सायकिया बिथांआ आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ दुखुमोन्नाय फोरमायनानै बुङोदि, सरकारआ कलिता हारिखौ राजखान्थियारि, सामाज खान्थि आरो हा-हुनि मोन्नायफोरखौ नाथ्रोदनानै दोनदों आरो हारिखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदों।

“हादोरसायाव मोनसे देरसिन हारि जानानैब्लाबो कलिता हारिआ आलादा राज्यो एबा गावखुंथाय काउसिनफोर नांगौ होन्नानै दाबि खालामफेराखैमोन नाथाय बावैसो ST बिमुं नांगौ होन्ना दाबि खालामफेरदोंमोन” होन्नानै बिथांआ राज्यो राजाफोरनि सिगांआव बुङो।

जथुमानि गेजेरजों बिथांमोनहा कलिता हारिफोरखौ खौसे जानो खावलायनानै बुङोदि, सरकारनि बेफोरबादि आखुथायफोरखौ गनायनानै लानो हाया, जाय आखुथाया कलिता माहारि एबा हानि फिसाफोरनि मोन्थायफोर जेरै राजखान्थियारि मोन्थाय, हा-हुनि मोन्थाय, समाजआरि मोन्थाय, सोलोंथाय मोन्थाय, फालांगियारि मोन्थाय आरो साख्रि बाख्रिनि मोन्थायफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों।

नारायनपुर गोजौ फरायसालिनि बार्ग गोरायु गिरिस भुयान, नारायनपुर सेनियर चितिजेन परामनि नेहाथारि बिरेन सर्मा आरो कमलानन्ड दात्ता बिथांमोनहाबो जथुमायाव बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

मखनो गोनांदि, बिजेपि दैदेन्नाय एनडिए सरकारआ आसामनि टाय अहम, मरान, मटक, चुतीया, कछ राजबंसि आरो आडिवासि माहारिफोरखौ सेडियुल ट्रायब एबा ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो नाजागासिनो दं। नाथाय थांनाय 13 फेब्रुवारिआव राज्य' सभानि जोबथा जथुमायाव सावरायनाया फेलें जायो।

फारसेथिं आसामनि मोन 14 थाखाय ट्रायबेल माहारिफोरा गोदानै आयेन बेरेखायै ट्रायबेल बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामबोगासिनो दं, आरो बायदि बायदि हाबाफारि लानानै धर्ना होबोगासिनो दं।

Next Story
गाहाय रादाब