Begin typing your search above and press return to search.

कलियाबर दालाइ बिजेपि दोलोनि आफादगिरि अनिल सायकियानि बलेर’ गारिखौ सिनायनो मोनै दुथांआ अरजों सावदों

कलियाबर दालाइ बिजेपि दोलोनि आफादगिरि अनिल सायकियानि बलेर’ गारिखौ सिनायनो मोनै दुथांआ अरजों सावदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Nov 2018 1:39 PM GMT

सामुगुरि,नवेम्बर 14: नगांव जिल्लानि करालिगांव ओनसोलाव माखासे सिनायनो मोनै सुबुंफोरा भारटीय जनता पार्टा राजखान्थि दोलोनि कलियाबर बियाबनि आफादगिरिनि नं AS 01Y 5133 बलेर’ गारिखौ मंगलबारखालि अरजों सावदों।

अर खामनायनि जाहोनाव गारिनि मोनसेबो बाहागोखौनो रैखा खालामनो हायाखै होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

बलेर’ गारिनि बिगोमा आरो बिजेपि इउनिटनि दैदेनगिरि अनिल सायकिया बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि- बेफोर खामानिखौ माखासे बिजेपि दोलोनि बेरेखा हान्जानि सोद्रोमाफोरा मावदों, पन्चायत बिसायखथिनि सिगां बिजेपि दोलोजों गोख्रों नाजानो थाखाय बेफोर खामानिखौ मावदों होन्ना बिथांआ बुंबावो।

सिनायनो मोनै सुबुंफोरा बिथांनि स्करपिय’ गारिखौबो सावनो नाजागासिनो दंमोन, नाथाय ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै दुथांफोरा खारखोमालाङो नाथाय माखासे गारिनि बाहागोफोरखौ गाज्रि खालामना गालाङो।

अनिल सायकिया बिथांआ जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो FIR गथायो।

Next Story
गाहाय रादाब